Ana səhifə İş elanları CV Bankı Sual-Cavab Forum Bu gün: 27.06.17
      Mühasibat uçotu Vergilər Kadr işi İdarəetmə uçotu Hüquq IFRS Audit Accountsoft Maliyyə menecmenti Financial English
      Xəbərlər Məqalələr Qanunvericilik Kitabxana Sertifikasiyalar Referatlar Tədris İstirahət Linklər
      Qeydiyyat  |  Daxil ol

     Xammal və materialların silinməsi


2015-10-02 | Mühasibat uçotu | Baxılıb: 2134 dəfə

Xammal və materiallar istehsal prosesinə, müəssisənin daxili ehtiyacları ödəmək üçün buraxıla bilər, satıla bilər, əvəzsiz verilə bilər və ya hər-hansı bir səbəbdən məhv edilə bilər (köhnəlmə, itki, oğurluq və s.).

Xammal və materialların buraxılışı müəssisədə materialların çıxışına limit qoyulubsa limit-zabor kartları ilə, limit qoyulmuyubsa - tələbnamədaxili qaimə əsasında icra oluna bilər. Xammal və materiallar satılırsa onların çıxışı qaimə-faktura ilə sənədləşdirilir.

Xammal və materialların istehsala və ya sair bir səbəbdən çıxışının qiymətləndirilməsi "Ehtiyatlar üzrə" 8 N-li Milli Mwhasibat Uçotu Standartının 25-ci bəndinə görə ehtiyatların ilkin dəyəri "ilk mədaxil - ilk məxaric" (FİFO) və ya çəkili orta dəyər düsturu əsasında hesablana bilər. Müəssisə, ehtiyatların ilkin dəyərinin hesablanmasında tətbiq etdiyi eyni düsturu xüsusiyyəti və istifadə edilməsi baxımından eyni olan bütün ehtiyatlara tətbiq etməlidir. Müxtəlif xüsusiyyətlərə malik olan və müəssisə tərəfindən müxtəlif cür istifadə edilən ehtiyatların ilkin dəyərini hesablamaq məqsədilə müxtəlif üsullardan istifadə edilə bilər.

AR Vergi Məcəlləsinin 139.4-cü maddəsinə görə:

Vergi ödəyicisi onun ixtiyarında olan malların fərdi uçotunu aparmırsa, o, əmtəə-material ehtiyatlarının uçotunu orta maya dəyəri ilə qiymətləndirmə metodundan istifadə etməklə aparmaq hüququna malikdir.

Xammal və materialların xaricolmasının müxabirləşməsi aşağıdakı cədvəldə verilibdir.
N Əməliyyatın məzmunu Debet Kredit
1    Xammal və materiallar müəssisə daxilində istifadə edildikdə
1.1 Xammal və materialların dəyəri əsas, köməkçi istehsala və ya ümumtəsərrüfat xərclərinə silinir 20, 23, 25, 26 10
1.2 Hazır məhsulun və malların satışı zamanı istifadə edilən materiallar 44 10
1.3 Əsas vəsaitlərin quraşdırılması və istismara verilməsi zamanı istifadə edilən materiallar 07,08 10
2    Əvəzsiz olaraq verilən xammal və materiallar
2.1 Xammal və materialların ilkin dəyəri silinir 87,88 10
2.2 Əvəzsiz verilmiş xammal və materiallara hesablanan ƏDV 87,88 68
3    Xammal və materialların satışı
3.1 Xammal və materialların satışı 62 48
3.2 Xammal və materialların ilkin dəyəri silinir 48 10
3.3 Xammal və materiallara hesablanan ƏDV 48 68
3.4 Satışmış xammal və materiallara görə borcun müəssisəyə ödənilməsi 50, 51 62
4    Xammal və materialların itməsi, əskik gəlməsi, xarab olması və ya oğurlanması
3.1 İtmiş, əskik gəlmiş, xarab olmuş və ya oğurlanmış xammal və materialların silinməsi 84,88 10
3.2 Hesablanan ƏDV 84,88 68

Mənbə: www.muhasib.azŞərhlər Mesaj

Adınız: 

E-poçt:

Mövzu:
Mətn:

   Baş səhifə
   Mühasibat uçotu
   Vergilər
   İdarəetmə uçotu
   Kadr işi
   Hüquq
   IFRS
   Audit
   Accountsoft
   Maliyyə menecmenti
   İqtisadiyyat

Yumor
Diş ağrısı.

Deyirlər ki, Mollanın çox tez-tez dişi ağrıyarmış. Həftələrlə üzünü-gözünü sarıyıb ufuldaya-ufuldaya gəzərmiş, amma qorxudan gedib çəkdirməzmiş.
Bir gün yenə də üzünü böyük bir dəsmalla bağlayıb gedirmiş, dostlarından birisi görüb deyir:
- Ay Molla, bir diş çəkdirmək nədi ki, sən belə qorxursan? Əgər sənin o dişin mənim ağzımda olsaydı, mən elə bu saat gedib çəkdirərdim.
Molla deyir:
- Sənin ağzında olsaydı, elə mən də çəkdirərdim. Dərd orasındadı ki, mənim öz ağzımdadı.


Mühasib
Account Payable
Главный бухгалтер
Financial Analyst
Mühasib (Xanım)

 :: Forumda yeni mövzular
 :: Sual - Cavab
Lisenziyaların uçotu
Anti-virus proqramlarının uçotu.
Hamiləliyə və doğuma görə müavinətin hesablanması

Bütün suallar

Yeni kitablar
2010-2016. Saytdakı materiallardar istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!