Ana səhifə İş elanları CV Bankı Sual-Cavab Forum Bu gün: 28.03.17
      Mühasibat uçotu Vergilər Kadr işi İdarəetmə uçotu Hüquq IFRS Audit Accountsoft Maliyyə menecmenti Financial English
      Xəbərlər Məqalələr Qanunvericilik Kitabxana Sertifikasiyalar Referatlar Tədris İstirahət Linklər
      Qeydiyyat  |  Daxil ol

      Qanunvericilik


Saytın bu bölümündə mühasiblər üçün yararlı olan Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik sənədləri verilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası

Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası


Məcəllələr

Azərbaycan Respublikasının Vergi Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Gömrük Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Mülki Prosesual Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Torpaq Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Mənzil Məcəlləsi
Azərbaycan Respublikasının Ailə Məcəlləsi


Qanunlar

Mühasibat uçotu haqqında
Auditor xidməti haqqında
Müflisləşmə və iflas haqqında
Yerli (bələdiyyə) vergilər və ödənişlər haqqında
Bələdiyyələrin vergi xidməti orqanı haqqında Əsasnamənin təsdiq edilməsi barədə
Yaşayış minimumu haqqında
Azərbaycan Respublikasında 2017-cü il üçün yaşayış minimumu haqqında
Azərbaycan Respublikasında 2017-cü il üçün ehtiyac meyarının həddi haqqında
Şərti maliyyə vahidi haqqında
Sosial sığorta haqqında
Sosial müavinətlər haqqında
Dövlət rüsumu haqqında
Reklam haqqında
Qiymətləndirmə fəaliyyəti haqqında
Ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında
İcarə haqqında
Torpaq icarəsi haqqında
İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında
Sahibkarlıq sahəsində aparılan yoxlamaların dayandırılması haqqında
Sahibkarlıq fəaliyyəti haqqında
Nağdsız hesablaşmalar haqqında
Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiyyatı və dövlət reyestri haqqında
Elektron ticarət haqqında
İstehsalatda bədbəxt hadisələr və peşə xəstəlikləri nəticəsində peşə əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından icbari sığorta haqqında
Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri haqqında
Əmək pensiyaları haqqında


Fərman və sərəncamlar

"Mühasibat uçotu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə
Minimum aylıq əməkhaqqının artırılması haqqında Azərbaycan Respublikası Prezindentinin Sərəncamı


NK Qərarları

Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 198.1.1-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş fiziki şəxslərin əmlak vergisi məqsədləri üçün Bakı şəhərində yerləşən binalara tətbiq edilən əmsalların təsdiq edilməsi barədə Qərar 101
"İri, orta və kiçik sahibkar meyarları"nın təsdiq edilməsi haqqında Qərar N 215
Əmək müqaviləsi bildirişinin forması və onun elektron informasiya sisteminə daxil edilməsi qaydaları, əmək müqaviləsi bildirişinin qeydiyyata alınması ilə bağlı işəgötürənə göndərilən məlumat forması, habelə qeydiyyata alınmış əmək müqaviləsi bildirişinin məlumatlarını real vaxt rejimində əldə etməklə bağlı Qaydaların təsdiq edilməsi haqqında Qərar N 183
Ezamiyyə xərclərinin normaları haqqında Qərar N 14
"Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə" Qərar N 137
"Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına əsasən mühasibat uçotunu aparmalı və maliyyə hesabatlarını təqdim etməli olan ictimai əhəmiyyətli qurumların (kredit təşkilatlarından, sığorta şirkətlərindən, investisiya fondlarından, qeyri-dövlət (özəl) sosial fondlarından, qiymətli kağızları fond birjasında dövriyyədə olan hüquqi şəxslərdən başqa) Siyahısı" Qərar 321
Məcburi dövlət sosial sığortası üzrə ödəmələrin və əmək qabiliyyətini müvəqqəti itirmiş işçilərə sığortaedənin vəsaiti hesabına ödənilən müavinətin hesablanması və ödənilməsi haqqında Əsasnamə
"Əmək haqqından tutulan vergi hesablanarkən fiziki şəxslərin vergi güzəştləri hüququnun müəyyənləşdirilməsi üçün sənədlərin Siyahısının təsdiq edilməsi barədə Qərar N 4
Azərbaycan Respublikasının ərazisində nəzarət-kassa aparatlarının tətbiq olunması haqqında Qərar 266
İstehsalatda baş verən bədbəxt hadisələrin təhqiqi və uçota alınması Qaydalarının təsdiq edilməsi haqqında Qərar N27
Vergi ödəyicisinə verilmiş elektron vergi hesab-fakturası üzrə alınmış malların (iş və xidmətlərin) dəyəri ödənilərkən ƏDV-nin ödənilməsi, ƏDV-nin depozit hesabında uçotun aparılması, ƏDV-nin hərəkəti, bu hesab üzrə aparılan əməliyyatlardan ƏDV-nin əvəzləşdirilməsi və dövlət büdcəsinə köçürülməsi Qaydaları
Gecə vaxtı yerinə yetirilən iş, habelə çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqı həddinin müəyyən edilməsi barədə Qərar N 74
"Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın tətbiqi Qaydaları"nın təsdiq edilməsi barədə Qərar N95
"Əmək şəraitinə və əmək funksiyasının xarakterinə görə əlavə məzuniyyət hüququ verən, zərərli və ağır istehsalatların, peşə və vəzifələrin Siyahısı"nın təsdiq edilməsi barədə Qərar N92
Beynəlxalq Mühasibat Uçotu Standartlarına keçmək məqsədilə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının 2003-2007-ci illərdə hazırlanması və tətbiqi üzrə Proqram haqqında Qərar N29
2005-2008-ci illərdə Milli Mühasibat Uçotu Standartlarının tətbiqi üzrə Proqramın təsdiq edilməsi haqqında Qərar N 139


Təlimatlar

Azərbaycan Respublikasında nağdsız hesablaşmalar və pul köçürmələri haqqında Təlimat
Əmək vəzifələrini yerinə yetirərkən xəsarət almış, peşə xəstəliyinə tutulmuş işçilərə və yaxud bu səbəblərdən həlak olmuş işçilərin ailələrinə müəssisələr, idarələr, təşkilatlar tərəfindən zərərin ödənilməsi Qaydalarının tətbiqinə dair Təlimat


Qaydalar

POS-terminalların quraşdırılması, istifadəsi və tətbiqi Qaydaları
Banklarda hesabların açılması, aparılması və bağlanması Qaydaları
Kommersiya təşkilatlarının illik maliyyə hesabatlarının və birləşdirilmiş (konsolidə edilmiş) maliyyə hesabatlarının təqdim edilməsi və dərc edilməsi Qaydaları
Qeyri-hökumət təşkilatının illik maliyyə hesabatının forması, məzmunu və təqdim edilməsi Qaydaları
İstismar zamanı nəzarət-kassa aparatının plombunun pozulduğu və başqa nasazlıqlar yarandığı müddətdə nağd pul hesablaşmalarının qeydiyyatının aparılması Qaydası
Kiçik sahibkarlıq subyektlərində sadələşdirilmiş uçotun aparılması Qaydaları
Azərbaycan Respublikasında ticarət, ictimai iaşə, məişət və digər növ xidmət Qaydaları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına uyğun olaraq memorial order forması əsasında sintetik uçotun aparılması Qaydası
Təmir məsrəflərinin mühasibat uçotunda əks etdirilməsinə dair Qaydalar
Aktivlərin və öhdəliklərin inventarizasiyası Qaydaları
İşçilərin Ezamiyyə Qaydaları
Ciddi hesabat blanklarının tətbiqi və uçotunun aparılması qaydaları
Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının tərtibi və tətbiqi Qaydaları
Dövlət müəssisə və təşkilatlarının, habelə nizamnamə kapitalında dövlətin payı olan müəssisələrin balansında olan yararsız hala düşmüş əsas vəsaitlərin silinməsi və bu vəsaitlərin söküntüsündən əldə edilən material qiymətlilərinin satışı üzrə QAYDALAR
Fiziki şəxslərin mülkiyyətində olan binaların inventar dəyərinin hesablanması Qaydası
Fiziki şəxslər tərəfindən istehsal, yaxud kommersiya məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan malların gömrük sərhədindən keçirilməsinin güzəştli və sadələşdirilmiş Qaydaları
Siyasi partiyalarda sadələşdirilmiş mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları
AR Vergi Məcəlləsinin 106.1.9-cu, 106.1.10-cu və 122.3-cü maddələrində nəzərdə tutulmuş vergi azadolmaları hallarının müəyyən edilməsi Qaydaları
Maliyyə Hesabatlarının Beynəlxalq Standartlarına və Kommersiya Təşkilatları üçün Milli Mühasibat Uçotu Standartlarına əsasən mühasibat uçotunun aparılması Qaydaları


Sair

Müəssisə və təşkilatların, habelə sahibkarlıqla məşğul olan fiziki şəxslərin iş xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq ciddi hesabat blanklarının forma və rekvizitləri
Bütün sahələr üçün ümumi olan qulluqçu vəzifələrinin Vahid Tarif-İxtisas Sorğu Kitabçası
Gecə vaxtı yerinə yetirilən işə və çoxnövbəli iş rejiminə görə əmək haqqının ödənilməsi barədə İZAHAT

Yumor
Qaçaqmalçı Molla.

Molla hər gün çör-çöplə yüklü eşşəklə sərhəddi keçirdi. Hamı bilirdi ki, Molla qaçaqmalçılıqla məşğuldur. Ona görə sərhədçilərv o qayıdanda onu başdan-ayağa kimi yoxlayırdılar, amma bir şey tapa bilmirdilər. Molla Nəsrəddinin vəziyyəti isə günü-gündən yaxşılaşırdı.
Axırda o işi buraxıb başqa ölkəyə yaşamağa köçür. Bir neçə il keçmişdir ki, sərhədçilərdən biri Mollaya rast gəlir. O suruşur: "Ay Molla, indi ki qizlətməyə bir səbəb yoxdur, de görüm, sən sərhəddən nə keçirirdin?."
- Eşşəkləri - deyib, Molla yoluna davam edir.


Maliyyə işləri üzrə Baş Mütəxəssis
Mühasib
Maliyyə işləri üzrə Baş Mütəxəssis
MÜHASİB-OPERATOR
Maliyyə Direktoru
Muhasib
БУХГАЛТЕР

 :: Forumda yeni mövzular
 :: Sual - Cavab
Lisenziyaların uçotu
Anti-virus proqramlarının uçotu.
Hamiləliyə və doğuma görə müavinətin hesablanması

Bütün suallar

Yeni kitablarŞərhlər Mesaj

Adınız: 

E-poçt:

Mövzu:
Mətn:


Əlaqə: admin@muhasib.az
2010-2016. Saytdakı materiallardar istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!