Məbləğ yazı ilə

2016-12-25 | Accountsoft | 4480

Tezt-tez maliyyə-mühasibatlıq sənədlərində rəqəm ilə yazılan məbləği yazı ilə yazmağa ehtiyac olur (ödəniş sənədləri, hesab-fakturalar, mədaxil sənədləri və s.). Aşağıda göstərilən funksiya vasitəsi ilə 0-dan 9 999 999 qədər məbləğləri yazı ilə yazmaq mümkündür. Məbləği yazı ilə yazmağa vaxt itirməyəcəksiniz.

Bu funksiyanı istifadə etdiyiniz excel kitabına əlavə etməlisiniz. Bunun üçün:

 1. Excel-i açıb klaviaturada ALT+F11 düymələrini basıb, Visual Basic aynasını açırsınız. 2. Insert-Module menusundan yeni boş modul əlavə edirsiniz 3. Aşağıda olan funksiyanın mətnini kopyalayıb oraya əlavə edirsiniz


Function MEBLEGYAZ(n As Double) As String

 Dim Nums1, Nums2, Nums3, Nums4 As Variant

 Nums1 = Array("", "bir ", "iki ", "üç ", "dörd ", "beş ", "altı ", _
         "yeddi ", "səkkiz ", "doqquz ")
 Nums2 = Array("", "on ", "iyirmi ", "otuz ", "qırx ", "əlli ", "altmış ", _
            "yetmiş ", "səksən ", "doxsan ")
 Nums3 = Array("", "yüz ", "iki yüz ", "üç yüz ", "dörd yüz ", _
     "beş yüz ", "altı yüz ", "yeddi yüz ", "səkkiz yüz ", "doqquz yüz ")
 Nums4 = Array("", "bir ", "iki ", "üç ", "dörd ", "beş ", "altı ", _
          "yeddi ", "səkkiz ", "doqquz ")
 Nums5 = Array("on ", "on bir ", "on iki ", "on üç ", "on dörd ", _
        "on beş ", "on altı ", "on yeddi ", "on səkkiz ", "on doqquz ")

 If n <= 0 Then
  MEBLEGYAZ = "sıfır"
  Exit Function
 End If
 
 ed = Class(n, 1)
 dec = Class(n, 2)
 sot = Class(n, 3)
 tys = Class(n, 4)
 dectys = Class(n, 5)
 sottys = Class(n, 6)
 mil = Class(n, 7)
 decmil = Class(n, 8)

 
 Select Case decmil
  Case 1
   mil_txt = Nums5(mil) & "million "
   GoTo www
  Case 2 To 9
   decmil_txt = Nums2(decmil)
 End Select
 Select Case mil
  Case 1
   mil_txt = Nums1(mil) & "million "
  Case 2, 3, 4
   mil_txt = Nums1(mil) & "million "
  Case 5 To 20
   mil_txt = Nums1(mil) & "million "
 End Select
www:
 sottys_txt = Nums3(sottys)
 
 Select Case dectys
  Case 1
   tys_txt = Nums5(tys) & "min "
   GoTo eee
  Case 2 To 9
   dectys_txt = Nums2(dectys)
 End Select
 Select Case tys
  Case 0
   If dectys > 0 Then tys_txt = Nums4(tys) & "min "
  Case 1
   tys_txt = Nums4(tys) & "min "
  Case 2, 3, 4
   tys_txt = Nums4(tys) & "min "
  Case 5 To 9
   tys_txt = Nums4(tys) & "min "
 End Select
 If dectys = 0 And tys = 0 And sottys <> 0 Then sottys_txt = sottys_txt & " min "
eee:
 sot_txt = Nums3(sot)
 
 Select Case dec
  Case 1
   ed_txt = Nums5(ed)
   GoTo rrr
  Case 2 To 9
   dec_txt = Nums2(dec)
 End Select

 ed_txt = Nums1(ed)
rrr:
 
 MEBLEGYAZ = decmil_txt & mil_txt & sottys_txt & dectys_txt & tys_txt _
       & sot_txt & dec_txt & ed_txt
End Function


Private Function Class(M, I)
 Class = Int(Int(M - (10 ^ I) * Int(M / (10 ^ I))) / 10 ^ (I - 1))
End Function


Faylı yadda saxlayın (əgər sizdə Excel 2007 və ya 2010-dursa, o zaman faylın tipi makrosları dəstəkləyən olmalıdır, "xlsm" formatında) və Excel-ə qayıdın. İstənilən xanada =MEBLEGYAZ() funksiyasını yazıb istifadə edə bilərsiniz.

Əgər mətndə qəpik ələvə etmək lazımdırsa, aşağıdakı formuldan istifadə edə bilərsiniz.

=MEBLEGYAZ(A3) &"man. "&ТЕКСТ((A3-ЦЕЛОЕ(A3))*100;"00")&" qəp."

Bu zaman, 17,25 rəqəmi üçün "on yeddi manat 25 qəp." yazı almaq mümkün olacaq.

Faylı yükləyin

Mənbə: www.muhasib.az

Məbləğ yazı ilə

2016-12-25 | Accountsoft | 4480

Tezt-tez maliyyə-mühasibatlıq sənədlərində rəqəm ilə yazılan məbləği yazı ilə yazmağa ehtiyac olur (ödəniş sənədləri, hesab-fakturalar, mədaxil sənədləri və s.). Aşağıda göstərilən funksiya vasitəsi ilə 0-dan 9 999 999 qədər məbləğləri yazı ilə yazmaq mümkündür. Məbləği yazı ilə yazmağa vaxt itirməyəcəksiniz.

Bu funksiyanı istifadə etdiyiniz excel kitabına əlavə etməlisiniz. Bunun üçün:

 1. Excel-i açıb klaviaturada ALT+F11 düymələrini basıb, Visual Basic aynasını açırsınız. 2. Insert-Module menusundan yeni boş modul əlavə edirsiniz 3. Aşağıda olan funksiyanın mətnini kopyalayıb oraya əlavə edirsiniz


Function MEBLEGYAZ(n As Double) As String

 Dim Nums1, Nums2, Nums3, Nums4 As Variant

 Nums1 = Array("", "bir ", "iki ", "üç ", "dörd ", "beş ", "altı ", _
         "yeddi ", "səkkiz ", "doqquz ")
 Nums2 = Array("", "on ", "iyirmi ", "otuz ", "qırx ", "əlli ", "altmış ", _
            "yetmiş ", "səksən ", "doxsan ")
 Nums3 = Array("", "yüz ", "iki yüz ", "üç yüz ", "dörd yüz ", _
     "beş yüz ", "altı yüz ", "yeddi yüz ", "səkkiz yüz ", "doqquz yüz ")
 Nums4 = Array("", "bir ", "iki ", "üç ", "dörd ", "beş ", "altı ", _
          "yeddi ", "səkkiz ", "doqquz ")
 Nums5 = Array("on ", "on bir ", "on iki ", "on üç ", "on dörd ", _
        "on beş ", "on altı ", "on yeddi ", "on səkkiz ", "on doqquz ")

 If n <= 0 Then
  MEBLEGYAZ = "sıfır"
  Exit Function
 End If
 
 ed = Class(n, 1)
 dec = Class(n, 2)
 sot = Class(n, 3)
 tys = Class(n, 4)
 dectys = Class(n, 5)
 sottys = Class(n, 6)
 mil = Class(n, 7)
 decmil = Class(n, 8)

 
 Select Case decmil
  Case 1
   mil_txt = Nums5(mil) & "million "
   GoTo www
  Case 2 To 9
   decmil_txt = Nums2(decmil)
 End Select
 Select Case mil
  Case 1
   mil_txt = Nums1(mil) & "million "
  Case 2, 3, 4
   mil_txt = Nums1(mil) & "million "
  Case 5 To 20
   mil_txt = Nums1(mil) & "million "
 End Select
www:
 sottys_txt = Nums3(sottys)
 
 Select Case dectys
  Case 1
   tys_txt = Nums5(tys) & "min "
   GoTo eee
  Case 2 To 9
   dectys_txt = Nums2(dectys)
 End Select
 Select Case tys
  Case 0
   If dectys > 0 Then tys_txt = Nums4(tys) & "min "
  Case 1
   tys_txt = Nums4(tys) & "min "
  Case 2, 3, 4
   tys_txt = Nums4(tys) & "min "
  Case 5 To 9
   tys_txt = Nums4(tys) & "min "
 End Select
 If dectys = 0 And tys = 0 And sottys <> 0 Then sottys_txt = sottys_txt & " min "
eee:
 sot_txt = Nums3(sot)
 
 Select Case dec
  Case 1
   ed_txt = Nums5(ed)
   GoTo rrr
  Case 2 To 9
   dec_txt = Nums2(dec)
 End Select

 ed_txt = Nums1(ed)
rrr:
 
 MEBLEGYAZ = decmil_txt & mil_txt & sottys_txt & dectys_txt & tys_txt _
       & sot_txt & dec_txt & ed_txt
End Function


Private Function Class(M, I)
 Class = Int(Int(M - (10 ^ I) * Int(M / (10 ^ I))) / 10 ^ (I - 1))
End Function


Faylı yadda saxlayın (əgər sizdə Excel 2007 və ya 2010-dursa, o zaman faylın tipi makrosları dəstəkləyən olmalıdır, "xlsm" formatında) və Excel-ə qayıdın. İstənilən xanada =MEBLEGYAZ() funksiyasını yazıb istifadə edə bilərsiniz.

Əgər mətndə qəpik ələvə etmək lazımdırsa, aşağıdakı formuldan istifadə edə bilərsiniz.

=MEBLEGYAZ(A3) &"man. "&ТЕКСТ((A3-ЦЕЛОЕ(A3))*100;"00")&" qəp."

Bu zaman, 17,25 rəqəmi üçün "on yeddi manat 25 qəp." yazı almaq mümkün olacaq.

Faylı yükləyin

Mənbə: www.muhasib.az

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2024.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!