Səhv: MySQL ilə əlaqə qurmaq mümkün deyil. Səhvin kodu errno: 2002 Səhvil mətni error: Can't connect to local MySQL server through socket '/var/lib/mysql/mysql.sock' (2)