Nuran Kərimov: "Mühasibat uçotu olmadan vergi uçotu haqqında danışmaq yersizdir."

2019-02-21 | Mühasibat uçotu | 2713

Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham") prezidenti Nuran Kərimov "Şəffaflıq. Vergilər. İnkişaf" mövzusunda keçirilmiş forumdakı çıxışında bir il əvvəl eyni mövzuya həsr olunmuş tədbirdə irəli sürdüyü təklifləri və iş adamlarının gözləntilərini xatırladıb.

Bildirilib ki, "kölgə iqtisadiyyatı" nın ölkə iqtisadiyyatındakı payının minimuma endirilməsi, əməkhaqqından fiskal yükün azaldılması, maliyyə institutlarının tələblərinə əməletmənin gücləndirilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin müstəqil auditə cəlb olunması, maliyyə hesabatlarının ictimai mənbələrdə dərc edilməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi, nağdsız hesablaşmaların təşviqi və vergi ödəyicilərinin satışlarının nağdsız qaydada həyata keçirilən hissəsinin vergiyə cəlb olunmasında güzəştlərin verilməsi, sahibkarlıq subyektlərinə bərabər və ədalətli yanaşmanın təmin edilməsi, fiziki şəxslər üçün fərdi və ümumi bəyannamə sisteminin tətbiqi ilə bağlı irimiqyaslı işlər görülüb: "Son bir il ərzində olan dəyişikliklərə baxdıqda, Amerika Ticarət Palatası olaraq bu məsələlərin bir çoxunun həll olunduğunu bəyan edir və alqışlayırıq. "AmCham"la hökumət arasında uğurlu dialoqun bir nümunəsini də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm: 2016-cı il aprelin 12-də cənab Prezidentlə görüş zamanı bir təklif irəli sürmüşdük. Bu, sosial sığorta haqları ilə vergilərin toplanmasının vahid bir orqana tapşırılması ilə bağlı idi. Çox məmnunuq ki, artıq bu dəyişiklik gerçəkləşib.

Yeri gəlmişkən, bildirmək istəyirəm ki, Amerika Ticarət Palatasının hər il hazırladığı toplunun son redaksiyası 2018-ci ildə tamamlanıb. Burada həm gömrüklə, həm də iqtisadiyyatın inkişafı üçün vergilərin toplanması ilə bağlı tövsiyələrimiz yer alıb. Palata üzvlərinin bəzi tövsiyələrini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklərin hazırlanması və qəbul olunması arasında vergi ödəyicilərinə müəyyən müddət verilməli və şans yaradılmalıdır ki, könüllü olaraq bu dəyişikliklərə riayət etsinlər".

N.Kərimov qeyd edib ki, Vergilər Nazirliyi çox böyük və prioritet məsələlərin həlli ilə məşğuldur və bu istiqamətdə ciddi nəticələr gözlənilir: "Uçot haqqında çox danışıldı. Biz gəlirlərin və xərclərin uçotunun düzgün aparılması kimi vacib məsələyə daim dəstək olmuşuq. Azərbaycanda fərqli sahələrlə bağlı faydalı uçot sahələri var və bunları yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu sahədə bürokratik əngəllər də mövcuddur. Xüsusilə kağız üzərində hazırlanmış çoxlu formalar var ki, böyük müəssisələr tərəfindən bu cür formaların aparılması qeyri-realdır. Bunların sayı azaldılmalı, prosedurlar yüngülləşdirilməlidir. Kağız formalar əvəzinə elektron formalar hazırlanmalıdır.

Mühasibat uçotu haqqında qanun ötən il dəyişdirilib. Artıq Azərbaycanda sadəcə mühasibat uçotunun standartları yox, maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları mövcuddur. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün mühasibat uçotu maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına, ictimai sektor üçünsə mühasibat uçotu standartlarına əsasən aparılmalıdır. Mühasibat uçotu olmadan vergi uçotu haqqında danışmaq yersizdir. Çox şadam ki, ictimai sektor və maliyyə institutlarına bu sahədə nəzarət Vergilər Nazirliyinə tapşırılıb. Bizim də gözləntimiz odur ki, nazirlik qeyd olunan sahə üzrə maarifləndirici fəaliyyətini genişləndirsin, iş adamları daha çox beynəlxalq mühasibat standartlarını tətbiq etsinlər".

Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq xüsusi vergi güzəştlərinin, amnistiyanın da effektli olduğu qeyd edilib: "Amnistiya düzgün aparıldıqda, yanaşma hədəfi müəyyən edildikdə vergi amnistiyasının ümumi işə köməyi, töhfəsi daha böyük ola bilər. Qonşu ölkələrin, məsələn, Rusiyanın təcrübəsinə baxsaq görərik ki, son 3 ildə bu proses aktiv surətdə gedir. Kapitala amnistiya verilib. Bu, çox həssas məsələdir. Müvafiq orqanlar bu təkliflə yaxından maraqlana bilərlər".

N.Kərimov çıxışının sonunda qeyd edib ki, iş adamlarının gözləntisi vergi qanunvericiliyində dəyişikliklərin proqnozlaşdırıla bilməsidir.

Mənbə: https://vergiler.az/news/taxes/1103.html

Nuran Kərimov: "Mühasibat uçotu olmadan vergi uçotu haqqında danışmaq yersizdir."

2019-02-21 | Mühasibat uçotu | 2713

Azərbaycanda Amerika Ticarət Palatasının ("AmCham") prezidenti Nuran Kərimov "Şəffaflıq. Vergilər. İnkişaf" mövzusunda keçirilmiş forumdakı çıxışında bir il əvvəl eyni mövzuya həsr olunmuş tədbirdə irəli sürdüyü təklifləri və iş adamlarının gözləntilərini xatırladıb.

Bildirilib ki, "kölgə iqtisadiyyatı" nın ölkə iqtisadiyyatındakı payının minimuma endirilməsi, əməkhaqqından fiskal yükün azaldılması, maliyyə institutlarının tələblərinə əməletmənin gücləndirilməsi, sahibkarlıq subyektlərinin müstəqil auditə cəlb olunması, maliyyə hesabatlarının ictimai mənbələrdə dərc edilməsi, idxal-ixrac əməliyyatlarının təkmilləşdirilməsi, nağdsız hesablaşmaların təşviqi və vergi ödəyicilərinin satışlarının nağdsız qaydada həyata keçirilən hissəsinin vergiyə cəlb olunmasında güzəştlərin verilməsi, sahibkarlıq subyektlərinə bərabər və ədalətli yanaşmanın təmin edilməsi, fiziki şəxslər üçün fərdi və ümumi bəyannamə sisteminin tətbiqi ilə bağlı irimiqyaslı işlər görülüb: "Son bir il ərzində olan dəyişikliklərə baxdıqda, Amerika Ticarət Palatası olaraq bu məsələlərin bir çoxunun həll olunduğunu bəyan edir və alqışlayırıq. "AmCham"la hökumət arasında uğurlu dialoqun bir nümunəsini də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm: 2016-cı il aprelin 12-də cənab Prezidentlə görüş zamanı bir təklif irəli sürmüşdük. Bu, sosial sığorta haqları ilə vergilərin toplanmasının vahid bir orqana tapşırılması ilə bağlı idi. Çox məmnunuq ki, artıq bu dəyişiklik gerçəkləşib.

Yeri gəlmişkən, bildirmək istəyirəm ki, Amerika Ticarət Palatasının hər il hazırladığı toplunun son redaksiyası 2018-ci ildə tamamlanıb. Burada həm gömrüklə, həm də iqtisadiyyatın inkişafı üçün vergilərin toplanması ilə bağlı tövsiyələrimiz yer alıb. Palata üzvlərinin bəzi tövsiyələrini sizinlə paylaşmaq istəyirəm. Vergi qanunvericiliyinə edilmiş dəyişikliklərin hazırlanması və qəbul olunması arasında vergi ödəyicilərinə müəyyən müddət verilməli və şans yaradılmalıdır ki, könüllü olaraq bu dəyişikliklərə riayət etsinlər".

N.Kərimov qeyd edib ki, Vergilər Nazirliyi çox böyük və prioritet məsələlərin həlli ilə məşğuldur və bu istiqamətdə ciddi nəticələr gözlənilir: "Uçot haqqında çox danışıldı. Biz gəlirlərin və xərclərin uçotunun düzgün aparılması kimi vacib məsələyə daim dəstək olmuşuq. Azərbaycanda fərqli sahələrlə bağlı faydalı uçot sahələri var və bunları yenidən nəzərdən keçirmək lazımdır. Bu sahədə bürokratik əngəllər də mövcuddur. Xüsusilə kağız üzərində hazırlanmış çoxlu formalar var ki, böyük müəssisələr tərəfindən bu cür formaların aparılması qeyri-realdır. Bunların sayı azaldılmalı, prosedurlar yüngülləşdirilməlidir. Kağız formalar əvəzinə elektron formalar hazırlanmalıdır.

Mühasibat uçotu haqqında qanun ötən il dəyişdirilib. Artıq Azərbaycanda sadəcə mühasibat uçotunun standartları yox, maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartları mövcuddur. Kiçik və orta sahibkarlıq subyektləri üçün mühasibat uçotu maliyyə hesabatlarının beynəlxalq standartlarına, ictimai sektor üçünsə mühasibat uçotu standartlarına əsasən aparılmalıdır. Mühasibat uçotu olmadan vergi uçotu haqqında danışmaq yersizdir. Çox şadam ki, ictimai sektor və maliyyə institutlarına bu sahədə nəzarət Vergilər Nazirliyinə tapşırılıb. Bizim də gözləntimiz odur ki, nazirlik qeyd olunan sahə üzrə maarifləndirici fəaliyyətini genişləndirsin, iş adamları daha çox beynəlxalq mühasibat standartlarını tətbiq etsinlər".

Dünya təcrübəsinə əsaslanaraq xüsusi vergi güzəştlərinin, amnistiyanın da effektli olduğu qeyd edilib: "Amnistiya düzgün aparıldıqda, yanaşma hədəfi müəyyən edildikdə vergi amnistiyasının ümumi işə köməyi, töhfəsi daha böyük ola bilər. Qonşu ölkələrin, məsələn, Rusiyanın təcrübəsinə baxsaq görərik ki, son 3 ildə bu proses aktiv surətdə gedir. Kapitala amnistiya verilib. Bu, çox həssas məsələdir. Müvafiq orqanlar bu təkliflə yaxından maraqlana bilərlər".

N.Kərimov çıxışının sonunda qeyd edib ki, iş adamlarının gözləntisi vergi qanunvericiliyində dəyişikliklərin proqnozlaşdırıla bilməsidir.

Mənbə: https://vergiler.az/news/taxes/1103.htmlMühasibat uçotu bölümünün son xəbərləri

2022-12-09 | Müəssisələr vergi hesabatları ilə yanaşı, mühasibat uçotunun da hesabatlarını təqdim etməlidirlər
2021-02-04 | Elektron qaimə-fakturanın forması, tətbiqi, uçotu və istifadəsi Qaydaları təsdiqlənib
2021-02-03 | Peşəkar Mühasib Sertifikasiyası imtahanı ilə bağlı sual-cavab MÖVZUSUNDA VEBİNAR
2021-01-29 | Uçot və hesabatlılıq sistemi Beynəlxalq Maliyyə Hesabatı Standartlarına əsasən qurulmalıdır
2021-01-08 | Mühasibat uçotu haqqında qanunda dəyişiklik edildi
2020-07-07 | TTA STANDARTI: VERGİ MƏCƏLLƏSİ İLƏ IFRS-İN QARŞILAŞDIRILMASI MÖVZUSUNDA VEBİNAR
2020-06-23 | Malın və ya xidmətin (işin) adı nəzarət-kassa aparatının çekində qeyd edilməlidir
2020-04-24 | Nağdsız hesablaşmalar haqqında qanunda dəyişikliklər nəzərdə tutulub.
2020-03-09 | Barter əməliyyatlarının rəsmiləşdirilməsi necə aparılır?
2020-09-03 | Nağdsız hesablaşmalar

www.muhasib.az. Bütün hüquqlar qorunur © 2010-2023.
Saytdakı materiallardan istifadə etdikdə www.muhasib.az saytına keçid qoymaq vacibdır!